راهنمای دریافت امتیازات

با استفاده از راه های زیر می توانید فیروزه دریافت کنید و از فیروزه ها به عنوان تخفیف برای خرید استفاده کنید.

ثبت نام کنید

با ثبت نام در چارشین 20 فیروزه دریافت کنید.

بازدید سایت

روزانه یکبار با بازدید سایت 1 فیروزه دریافت کند.

گردونه شانس

با چرخاندن گردونه تا 50 فیروزه دریافت کنید.

از فیروزه های بدست آمده می توانید به عنوان شانس برای چرخاندن گردونه شانس استفاده کنید.

خرید محصول

با خرید هر محصول 10 فیروزه دریافت کنید.

ثبت دیدگاه

با ثبت دیدگاه برای محصولات 5 فیروزه دریافت کنید.

چارشین بلاگ

با ثبت دیدگاه برای مطالب چارشین بلاگ فیروزه دریافت کنید.

ثبت نام در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه 5 فیروزه دریافت کنید.

نصب اپلیکیشن

با نصب اپلیکیشن چارشین بر روی تلفن همراه خود می توانید فیروزه دریافت کنید.

خرید

با ثبت نام در خبرنامه 5 فیروزه دریافت کنید.